whycomputer.com >> Интернет познания >  >> печатар

Отстраняване на неизправности в HP OfficeJet 5610

Ако вашият HP Officejet 5610 принтер All-In-One (Всичко в едно) спре да работи или генерира грешки, можете сами да отстраните някои проблеми, въпреки че други ще изискват техническа поддръжка. Винаги си струва да изключите устройството и след това да го включите отново като просто решение за основни проблеми. Ако това не помогне, диагностицирайте проблема по-нататък.

Стъпка 1

Проверете дали на компютъра ви се показват съобщения за грешки. Ако се покаже "Несъответствие на хартията" или нещо подобно, вероятно се опитвате да отпечатате документ, различен от формат A4, или размер, различен от този по подразбиране. Настройте настройките за печат и опитайте отново. Ако се покаже "Принтерът е офлайн", но принтерът е правилно свързан, използвайте инструмента за HP Auto Diagnostics (вижте "Ресурси"), за да отстраните грешката.

Стъпка 2: Проверете дали има съобщения за грешки на самия принтер. "Засядане на хартия" е най-често срещаният проблем и ще можете да извадите хартията (здраво, но внимателно), за да отстраните проблема. Ако се появи някакво съобщение за грешка "0x", изключете USB кабела, извадете печатащите касети, изключете захранващия кабел за 60 секунди, след това го включете отново, натиснете Power, отново поставете касетите, извършете калибриране на печата, свържете USB кабела и опитайте Отпечатване отново.

Проверете кога се появява грешката. Ако при сканиране се появи съобщение "Неизправност на скенера", повдигнете скенера и натиснете който и да е бутон. Лампичката на скенера трябва да светне. Ако това не стане, може да имате дефектен скенер
URL:http://bg.whycomputer.com/Printer/100204672.html

печатар
  • Как да сканирате документ от HP C4480 

    Вашият HP All-in-One принтер C4480 може да сканира документи. Софтуерът “HP Photosmart” обаче трябва да бъде инсталиран на компютъра, преди да започнете да сканирате. Софтуерът “HP Photosmart” е инсталиран на вашия компютър, когато правилно настроите вашия принтер HP C4450 на вашия компютър. Преди с

  • Смяна на Phono касета: Плъзгаща се касета 

    Главата на фоно-касетата трябва да се плъзга навън. Научете как да премахнете писалката от DJ phono касета в този урок за безплатна поддръжка на записващ плейър от опитен жокей.

  • Как да зареждате хартия в многофункционален принтер HP Officejet 

    Серията HP Officejet от принтери всичко в едно е предназначена за печат на различни видове и размери хартия. Тавата за хартия на Officejet може да побере хартия с букви, юридически и размер А-4. Въпреки това, хартията, която не се съхранява правилно или е изложена на екстремни промени във влажността

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com