whycomputer.com >> Интернет познания >  >> печатар

Как да отстраните неизправности със звезда TSP100

TSP 100 е принтер с директна термична продажба, произведен от Star Micronics, който осигурява функции за увеличаване на броя на баркодове и визуализация на получаването. Потребителите могат да създават персонализирани квитанции с вмъквания на лого и купони и всички настройки могат да се съхраняват на компютър. Тя не изисква хардуерна конфигурация и може да работи с вертикална или стенна настройка. Отстраняване на неизправности в устройството е доста просто и повечето кодове за грешки могат да бъдат коригирани, като следвате няколко кратки стъпки.

Изчистване на хартия

Изключете принтера.

Отворете капака на принтера, като използвате лоста за капака.

Внимателно дръпнете хартията, която е заседнала в принтера, докато се извади напълно от устройството.

Изправете ролката на хартията и Затворете капака на принтера.

Включете принтера и възобновете функциите за печат.

Заключен резач

Изключете принтера.

Свалете капака, който се намира отпред на принтера, като направите авторезака видим.

Внимателно издърпайте хартията, която е заседнала вътре в принтера, като я извадите напълно от устройството. > Поставете обратно ролката на хартията и поставете обратно капака на устройството.

Включете принтера и възобновете функциите за печат.

Няма хартия

Изключете принтера.

Отворете капака на принтера, като използвате лоста.

Внимателно пуснете нова ролка хартия в той е определил място, като е обърнал внимание на поставянето на хартиената ролка. Водете края на хартията към предната част на устройството.

Затворете капака на принтера и включете принтера. Режещият инструмент ще продължи да работи и устройството е готово за печат.

Грешка при изрязване на хартия

Изключете принтера.

Внимателно издърпайте хартията

Поставете ножа за хартия в начално положение.

Включете принтера и продължете функциите за печат.

Съвети

Ако принтерът няма да се използва редовно, той трябва да остане изключен от контакта. Въздържайте се да не докосвате хартията по време на печат, тъй като това може да доведе до засядане на устройството.

Предупреждения

Източникът на захранване трябва да бъде изключен преди да свържете или извадите адаптера за променлив ток, за да избегнете токов удар или повреда на принтера или някое от свързаните с него устройства. Ако капакът не е правилно закрепен, устройството няма да работи правилно
URL:https://bg.whycomputer.com/Printer/100219546.html

печатар
  • Как да зареждате хартия в многофункционален принтер HP Officejet

    Серията HP Officejet от принтери всичко в едно е предназначена за печат на различни видове и размери хартия. Тавата за хартия на Officejet може да побере хартия с букви, юридически и размер А-4. Въпреки това, хартията, която не се съхранява правилно или е изложена на екстремни промени във влажността

  • Отстраняване на неизправности в HP Photosmart C4280

    HP Photosmart C4280 е многофункционален фотопринтер. Това по същество означава, че той изпълнява и двете редовни работни места за печат, заедно със задачите за печат на снимки. Той също така има вграден скенер и копирна машина. Подобно на всяко друго електронно оборудване, HP Photosmart C4280 може д

Интернет познания © https://bg.whycomputer.com