whycomputer.com >> Интернет познания >  >> телефон

Как работи маршрутизирането на телефонни разговори?

Въведение

Маршрутизацията на повиквания е основна услуга на телефонната система, която е достъпна за лични или професионални комуникационни нужди. Повечето доставчици на телекомуникационни услуги са предоставили услугата за мобилни, наземни и бизнес телефонни системи за номинална такса, а в някои случаи безплатно; като част от план за продуктови услуги. За да се осъществи услугата, потребителят трябва да знае телефонния номер или разширение на лицето, което получава изпратеното повикване. Освен това, някои мобилни компании позволяват на потребителите временно да пренасочат всички входящи повиквания (началната и крайната дата и час трябва да бъдат уточнени преди активирането). Този период може да бъде ограничен до обедна почивка, ваканционен период или отпуск от работа или пребиваване. През определеното време всички обаждания ще бъдат пренасочени от мобилния телефон към наземна линия, например, когато повикването ще бъде получено от секретар или друго лице, което може да го получи.

Професионален Услуги за маршрутизиране

За нуждите на бизнеса, помислете за професионална услуга за маршрутизиране. Много от тези професионални услуги за маршрутизиране не изискват хардуер. Действайки като администратор на хостинг, професионалните услуги за маршрутизиране използват компютър за свързване и маршрутизиране на пропуснати или планирани повиквания към втори телефонен номер, без да е необходимо вътрешно или трето лице. Системата функционира самостоятелно, за да маршрутизира определени телефонни номера, всички телефонни обаждания, получени по време на определен период на прехвърляне, и телефонни обаждания, които се получават от определен дом, бизнес, регионален код или телефонен номер.

Никога не пропускайте друг телефонен разговор

Прехвърляйте факсове или входящи повиквания, за да не пропуснете отново едно важно повикване. Прехвърляне от бизнес или маршрутиране на повиквания от наземна линия към мобилен телефон или обратно. Свържете се с мобилния си оператор, когато прехвърляте повиквания от мобилен номер на втори номер. Вижте инструкциите на производителя, за да определите дали тази функция е достъпна с вашата телефонна услуга, и да научите как да инициирате функцията за маршрутизация.

Определете дали всички обаждания ще бъдат автоматично пренасочени или само след определен брой позвънявания или опити. Когато напускате ваканция, насочете всички повиквания от стационарна към мобилен или хотелски телефон, за да се гарантира, че всички разговори са получени. Уведомете доставчиците на услуги, ако се нуждаете от допълнителна помощ или искате да спрете услугата за маршрутизиране
URL:https://bg.whycomputer.com/Phone/100219601.html

телефон
  • Как ли инфрачервената работа на мобилни телефони?

          Експлоатация и употреба Много съвременни мобилни телефони, особено смарт телефони, могат да бъдат оборудвани с инфрачервен порт (наричан още IrDA). Този порт ви позволява да свържете телефона си безжично към съвместим лаптоп, за да управлявате информацията за контакт с телефона. Много модерни

  • Как действа SIM картата?

    Въведение SIM картите са най-важната част от мобилен телефон, който работи в GSM мрежа. Те позволяват на телефона да получава сигнал от мобилна телефонна компания. Много хора, които имат телефони, които приемат SIM карти, намират за изключително лесно да разменят SIM картата си с нова SIM карта, ко

Интернет познания © https://bg.whycomputer.com