whycomputer.com >> Интернет познания >  >> интернет

Предимствата на етичния Hacking

Изразът "компютърен хакерство" носи образи на безскрупулни техници, които използват своите умения за копиране на поверителна информация, кражба на самоличността на клиентите и изключване на жизненоважни компютърни мрежи. Някои компании обаче са наели така наречените "етични хакери", за да проучат собствените си компютърни системи и да открият потенциални слабости. Тези "бели шапки" хакери могат да покажат как техните "черни шапки" колеги могат да повредят уязвимите системи, като същевременно предлагат съвети как да защитят клиентите си от такива опасности.

Тестване на мерките за сигурност

Основното предимство на етичните хакери при заплатите на компанията е, че хакерите имат право да тестват мерките за сигурност на компанията в контролирана и безопасна среда. Тези хакери могат да помогнат на компаниите да определят кои от мерките за компютърна сигурност са ефективни, кои мерки трябва да се актуализират и кои от тях не създават никакви възпиращи ефекти за опасни нарушители. Данните от тези тестове позволяват на ръководството да взема информирани решения за това къде и как да подобрят своята информационна сигурност.

Намиране на уязвими области

Когато хакерите от бялата шапка завършат проучването Системата на компанията се превръща в доклад за уязвимите области на системата. Тези области могат да бъдат свързани с технологията, като липса на достатъчно шифроване на пароли или в системи, базирани на хора, като например администратори, които издават пароли на неупълномощен персонал. Излагането на тези уязвимости позволява на ръководството да инсталира по-сигурни процедури, за да попречи на нападателите да използват компютърните мрежи или грешките на собствения си персонал.

Разбиране на хакерските техники

Белите хакери могат също да демонстрират техниките, използвани от неетичните нашественици. Тези демонстрации служат, за да покажат на ръководството как крадците, терористите и вандалите могат да атакуват своите системи и да унищожат бизнеса си. Когато мениджмънтът има твърда представа за понятията, които хакерите на черна шапка използват, те също могат да научат как да попречат на тези нашественици да използват тези техники, за да проникнат в техните уязвими системи. >

Фирмите, които обработват чувствителни данни, трябва да разберат, че те служат като потенциални цели на хакерска атака. По-малките компании, които не разполагат с ресурси за адекватна мрежова сигурност, представят хакери от черна шапка с изкусителни възможности. Тези атаки могат да осакатят или унищожат малкия бизнес толкова, колкото пожар или природно бедствие. Използването на хакери на бели шапки може да покаже на тези компании колко са уязвими към атака и колко унищожителни могат да бъдат последствията от подобна атака.

URL:https://bg.whycomputer.com/Internet/100219607.html

интернет
  • Предимствата на Уеб Софтуерния Софтуер

    Софтуерът за уеб авторство се използва за писане на HTML документи и създаване на уеб страници и сайтове. HTML документите са прости текстови файлове, които могат да бъдат генерирани с HTML /XHTML редактори и WYSIWYG HTML редактори. Използването на софтуер за уеб авторство може да помогне за изгра

  • Предимства на използването на електронен дневник

    Потребителите на електронни дневници, форма на система за управление на лична информация, която позволява на потребителите да записват бележки и идеи в цифров формат, се радват на редица предимства пред по-старите писмени дневникови формати. Тези промени, които могат да варират от запазване на данни

Интернет познания © https://bg.whycomputer.com