whycomputer.com >> Интернет познания >  >> телефон

Общи комуникационни устройства

Комуникацията е обмяна или прехвърляне на съобщение от подател към получател. Методът, чрез който се осъществява комуникацията, се нарича среда. Устройството е един носител, който обикновено се използва в целия съвременен свят за изпращане и получаване на комуникация. Комуникационните устройства се използват в личния живот, бизнеса, правителството и обществото като цяло. Устройствата могат да се различават, но обектът е един и същ: за изпращане и получаване на съобщения.

Телефон

Едно от най-често използваните комуникационни устройства е телефонът. Телефонът е устройство, което позволява на подателя да комуникира с приемника на големи разстояния, като използва гласа. Подателят набира номер и приемникът приема повикването. След като двете са свързани, те могат да изпращат съобщения чрез телефон, използвайки своите гласове. Телефонът обикновено се вижда под формата на мобилен телефон, който позволява на хората да използват телефона си почти навсякъде без никакви кабели.

PDA's

PDA е съкращение от Personal Цифров асистент. PDAs са предназначени да дадат на потребителя по-голям контрол и възможност за използване на различни комуникационни методи в едно устройство. PDA устройствата се предлагат в много форми и размери, но повечето са достатъчно малки, за да се поберат в джоба на човек. PDA позволява на потребителя да проверява електронната поща, да има достъп до интернет, да осъществява телефонни разговори и да изтегля милиони специални приложения. PDA също така помага на потребителя да организира важна информация, да планира срещи и да контролира ежедневната логистика.

Радио

Радиото се използва за изпращане на съобщение на дълга или къса дистанция и е затворена мрежа от различни приемници. Радиостанциите обикновено се използват от полицейските управления, медицинските организации и големите спортни събития. Радиостанциите използват радиовълни за изпращане и получаване на съобщения, което го прави различно устройство в сравнение с телефона. Телефоните използват оптични влакна или кули за мобилни телефони за изпращане и получаване на съобщения, докато радиостанциите не изискват специален медиатор.

Компютър

Домашният компютър и лаптоп жизнено важно средство за комуникация в съвременния живот. Компютрите дават възможност на потребителя да общува чрез писаната дума, видео и аудио. Компютърът позволява на потребителите достъп до пълния обхват на интернет като социални мрежи, имейли и видео чат. Компютрите се използват и в различни електронни устройства като автомобилни превозни средства. Автомобилно превозно средство може да има няколко компютъра, които комуникират помежду си, за да поддържат подходяща функционалност
URL:https://bg.whycomputer.com/Phone/100219612.html

телефон
  • Как да намерим непубликуван телефонен номер

    Може да е разочароващо да имате нужда от телефонен номер, само за да научите, че той не е публикуван. За щастие, съществуват начини за изследване на непубликувани телефонни номера, включително провеждане на безплатни и платени обратни търсения на имена и други онлайн търсения. Можете също да запазит

  • Как да намерим Ex-телефонен телефонен номер

    Екс-директория, или скрит телефонен номер, е номер, който не се появява в телефонната директория. Това обикновено се дължи на факта, че собственикът на телефонния номер е избрал да не се показва в указателя; от тях може да се изисква да платят такса, за да останат анонимни. Ако искате да се свържете

Интернет познания © https://bg.whycomputer.com