whycomputer.com >> Интернет познания >  >> средства

Как да изтриете песни от MP3 плейър

MP3 плейърите ни дадоха огромно удобство и достъпността на любимата ни музика. Но идва момент, когато се уморяваме от музиката, която слушаме известно време и искаме промяна. Ето няколко лесни стъпки, които трябва да следвате, за да изтриете песни или албуми и да актуализирате библиотеката с MP3 плейър, като използвате Windows Media Player.

Включете MP3 плейъра в USB порта. Отворете Windows Media Player, който ще разпознае, че устройството е включено и се регистрира в раздела "Синхронизиране" в горната част.

Кликнете върху раздела "Синхронизиране" и библиотеката, която е на вашия MP3 плейър, ще

Можете да изберете отделни песни или албуми за изтриване. Просто щракнете с десния бутон на мишката върху песента или албума, който искате да изтриете, и превъртете надолу до опцията "Изтрий".

След като изберете "Изтрий", ще се появи друг прозорец, който казва: на песента]? " На този етап има две опции - можете да ги изтриете само от библиотеката или от библиотеката и компютъра. Изберете едната или другата и кликнете върху „OK“. Песента ще бъде изтрита. Промяната ще се покаже на екрана на библиотеката.

Когато изключите плейъра от порта, библиотеката ще коригира файловете, за да отрази промяната. Плейърът ще каже "конфигуриране на библиотека" или друго съобщение в този смисъл. След като това приключи, ще се покаже главният екран. В зависимост от модела на MP3 плейъра може да има съобщение, че "библиотеката е актуализирана".

Предупреждения

Не изключвайте плейъра, докато устройството не разпознае и не регистрира направените промени. BR>
URL:https://bg.whycomputer.com/Media/100214844.html

средства
  • Как да изтриете историята на Windows Media Player

    Гледането на видеоклипове и слушането на песни в Windows Media Player са забавни за много компютърни потребители. Въпреки че това приложение е полезно, то понякога може да разкрие нежелана информация като личния ви списък за възпроизвеждане или преди това гледани видеоклипове. За да попречите на дру

  • Как да използвате Coby MP3 плейър

    Coby произвежда линия от MP3 плейъри, които възпроизвеждат цифрови аудио файлове, включително MP3, AAC, OGG, WAC и WMA формати. Coby MP3 плейърите имат и други функции, като FM радио, зрители за снимки, видео възпроизвеждане и гласови записващи устройства. MP3 плейърите Coby могат да бъдат MP3 плейъ

Интернет познания © https://bg.whycomputer.com