whycomputer.com >> Интернет познания >  >> Софтуер

Как да промените времето на Amano Microder MJR-7000

Когато управлявате бизнес, се нуждаете от лесен, точен и ефективен начин да следите часовете, в които работят вашите служители. Часовник като Amano Microder MJR-7000 помага на фирмите да следят времето, през което всеки работник влиза в сутринта, часовници за обяд и часовници за деня. Но за да бъдат данните точни, времето и датата трябва да се настроят правилно на устройството.

Включете MJR-7000 часовника и включете ключа на "Функция". Изчакайте дисплеят да изгасне.

Натиснете клавишите "1" "0" и "E" едно по едно. Въведете годината и натиснете клавиша (#).

Въведете месеца и датата и натиснете знака паунд (#). Въведете час и минута, след това натиснете бутона "E". Използвайте военно време (24 часа), когато влизате в час и минута, т.е. ще бъде 23:16
URL:http://bg.whycomputer.com/soft/100219608.html

Софтуер
  • Ли FaceTime поема време за данни? 

    Поддръжката на оператора за видео разговори на Apple FaceTime от Apple създаде много объркване относно това как точно FaceTime работи по отношение на данни и минути в месечния план на iPhone. Докато първоначално нямаше начин да се използва FaceTime по начин, който изяждаше плана ви за данни, сега оп

  • Премахване на вирус от Prefetch

    Папката за предварително извличане е функция на Windows, която регистрира някои аспекти на процеса на зареждане на компютъра, като прави лесно достъпните общи приложения и инструменти за стартиране за по-бързо зареждане. Ако вирусът зарази папката, тя може да забави процеса или да блокира напълно ко

  • Как да запазите PDF в по-стара версия на Adobe 

    Можете да запишете PDF файл, така че той да е съвместим с по-старите версии на Adobe Acrobat, за да се гарантира, че потребителите с по-стари версии на програмата могат да преглеждат и отпечатват PDF файла. Имайте предвид, че по-ранните версии на програмата не поддържат някои функции. Можете да наст

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com