whycomputer.com >> Интернет познания >  >> телефон

Общи комуникационни устройства

Комуникацията е обмяна или прехвърляне на съобщение от подател към получател. Методът, чрез който се осъществява комуникацията, се нарича среда. Устройството е един носител, който обикновено се използва в целия съвременен свят за изпращане и получаване на комуникация. Комуникационните устройства се използват в личния живот, бизнеса, правителството и обществото като цяло. Устройствата могат да се различават, но обектът е един и същ: за изпращане и получаване на съобщения.

Телефон

Едно от най-често използваните комуникационни устройства е телефонът. Телефонът е устройство, което позволява на подателя да комуникира с приемника на големи разстояния, като използва гласа. Подателят набира номер и приемникът приема повикването. След като двете са свързани, те могат да изпращат съобщения чрез телефон, използвайки своите гласове. Телефонът обикновено се вижда под формата на мобилен телефон, който позволява на хората да използват телефона си почти навсякъде без никакви кабели.

PDA's

PDA е съкращение от Personal Цифров асистент. PDAs са предназначени да дадат на потребителя по-голям контрол и възможност за използване на различни комуникационни методи в едно устройство. PDA устройствата се предлагат в много форми и размери, но повечето са достатъчно малки, за да се поберат в джоба на човек. PDA позволява на потребителя да проверява електронната поща, да има достъп до интернет, да осъществява телефонни разговори и да изтегля милиони специални приложения. PDA също така помага на потребителя да организира важна информация, да планира срещи и да контролира ежедневната логистика.

Радио

Радиото се използва за изпращане на съобщение на дълга или къса дистанция и е затворена мрежа от различни приемници. Радиостанциите обикновено се използват от полицейските управления, медицинските организации и големите спортни събития. Радиостанциите използват радиовълни за изпращане и получаване на съобщения, което го прави различно устройство в сравнение с телефона. Телефоните използват оптични влакна или кули за мобилни телефони за изпращане и получаване на съобщения, докато радиостанциите не изискват специален медиатор.

Компютър

Домашният компютър и лаптоп жизнено важно средство за комуникация в съвременния живот. Компютрите дават възможност на потребителя да общува чрез писаната дума, видео и аудио. Компютърът позволява на потребителите достъп до пълния обхват на интернет като социални мрежи, имейли и видео чат. Компютрите се използват и в различни електронни устройства като автомобилни превозни средства. Автомобилно превозно средство може да има няколко компютъра, които комуникират помежду си, за да поддържат подходяща функционалност
URL:http://bg.whycomputer.com/Phone/100219612.html

телефон
  • Как да поддържаме VPN жив на iPhone 

    iPhone поддържа възможността да се свързва към интернет чрез виртуална частна мрежа. За да поддържате VPN връзката жива, трябва да настроите и активирате VPN връзката на вашия iPhone. След като настройката приключи, можете да се свържете автоматично с VPN в бъдеще чрез основното меню на iPhone. До

  • Как да намерите парола на компютър 

    Собствениците поставят защитата с парола на компютри поради някаква причина: те не искат неупълномощени лица да използват техния компютър, да гледат техните данни или да имат достъп до онлайн профили. „Хакерските“ пароли могат да бъдат незаконни. Но просто възстановяването на изгубена парола може да

  • Как да включите пренасочването на обаждания в САЩ Cellular

    САЩ Cellular е основен доставчик на мобилни телефони, който предлага услуги в Съединените щати. САЩ Cellular предлага опция за пренасочване на повиквания, която ви позволява да прехвърляте обажданията си към друг телефон. Тази опция е полезна, когато сте в роуминг или ако не искате да имате мобилен

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com