whycomputer.com >> Интернет познания >  >> телефон

Как да отключите Motorola TracFone

Мобилните телефони на Motorola TracFone са проектирани със заключване за сигурност, което не позволява на други хора да използват телефона ви. Когато е активирана, заключването на телефона ограничава изходящите телефонни повиквания. Единствената опция за повикване, която се предлага на заключен телефон, е спешни повиквания до 911. Освен това получавате информация за входящите повиквания, но не можете да им отговаряте. За да използвате всички стандартни функции за повикване на Motorola TracFone, трябва да отключите телефона.

Стъпка 1
Натиснете някой от бутоните на телефона, за да активирате LCD екрана. На екрана ще се появи подкана за парола.

Стъпка 2
Въведете четирицифрената парола, като използвате клавиатурата на телефона. Ако не сте променили паролата, фабричната парола по подразбиране е "1234". Сега можете да използвате всички функции на телефона.
Блокирайте телефона отново, като изберете Настройки> Защита> Заключване на телефона> Заключване сега или Автоматично заключване. Ако изберете "Автоматично заключване", телефонът ще се заключи, когато бъде изключен.

Предупреждение

 • Променете паролата от фабричната настройка, преди да разрешите заключването. Това ще попречи на други хора да имат достъп до телефона ви.


  URL:http://bg.whycomputer.com/Phone/100201636.html

 • телефон
  • Как да прескочите паролите за телефон на Motorola

   Тъй като електрониката използва функции за сигурност, хората се учат как да заобикалят паролите. Когато става въпрос за някои от телефоните на Motorola, това не е различно. Ето как можете да заобиколите паролите на телефона в телефона на Motorola. Стъпка 1 Проверете, за да се уверите, че въпросн

  • Как да отключите международен мобилен телефон

   Глобалната система за мобилни комуникации (GSM) е преобладаващата система за мобилни телефони, използвана в целия свят. Съединените щати в момента използват различна система, което означава, че мобилният ви телефон може да не работи на други места. Отключен международен мобилен телефон ще ви позволи

  Интернет познания © http://bg.whycomputer.com