whycomputer.com >> Интернет познания >  >> Софтуер

Как да копирате и поставите на iMac

Без значение какво правите на компютър, от писане на имейл до архивиране на данни, използвате някои общи функции на мишката и клавиатурата. Някои от тях са толкова основни, че вероятно дори не мисля за това, като например, когато трябва да кликнете с мишката или да натиснете интервала. Една много често срещана функция на iMac и други компютри на Apple е копирането и поставянето. Той се прилага за снимки, файлове, папки, текст и много други неща, които виждате на екрана. Поради обичайната си употреба, това е лесен процес, който можете бързо да реализирате, когато имате нужда.

Използване на клавиатурата

Стъпка 1

Изберете обекта или обектите, които искате да копиране и поставяне. Ако това е единичен елемент, като файл или снимка в документ, който разглеждате, просто кликнете върху него, за да го изберете. За текст поставете курсора върху първата част от текста, кликнете и задръжте, след което плъзнете до края на текста, който искате да копирате. Друга възможност е да поставите курсора в началото на текста, задръжте клавиша "Shift" на клавиатурата си и след това използвайте клавишите със стрелки, за да маркирате желания текст.

Стъпка 2: Натиснете и задръжте Команден ключ. В зависимост от клавиатурата, този ключ може да има логото на Apple вместо него, отколкото думата "Команда."

Стъпка 3: Натиснете бутона "C", докато все още държите натиснат бутона "Command", след това пуснете и двете. Това копира текста.

Стъпка 4

Преместете курсора на местоположението, което искате да поставите. Преместете го на друго място в същия документ или преместете в нова програма, като Safari или TextEdit.

Стъпка 5: Натиснете и задръжте отново бутона "Command". Клавиша "V", докато все още държите клавиша "Command", след това пуснете и двете. Това поставя обекта.

Използване на мишката

Стъпка 1

Изберете какво искате да копирате. Щракнете върху един обект, например файл, или маркирайте текста, ако искате да го копирате. За да маркирате текста, поставете курсора в началото на текста, след което кликнете и задръжте, докато плъзгате курсора до края на текста, който ви е необходим. Като алтернатива, задръжте клавиша "Shift" надолу и навигирайте с клавишите със стрелки, за да маркирате текста. Един от начините да направите това е да кликнете върху менюто „Редактиране“ в лентата с менюта в горната част на екрана. Друга възможност е да натиснете и задържите бутона "Контрол" и да щракнете върху обекта, който извежда опции за този обект на същото място като курсора на мишката.

Стъпка 3

Изберете опцията "Копиране"

Стъпка 4

Придвижете се до мястото, където искате да поставите обекта. Това може да бъде в рамките на един и същ документ или дори в друга програма.

Стъпка 5

Преместете курсора на мишката върху местоположението, което искате да поставите, и отново изведете опциите, които са на разположение, като кликнете върху Редактиране на менюто или с помощта на бутона "Контрол" и щракване с мишката.

Изберете "Постави", за да поставите обекта.


URL:http://bg.whycomputer.com/soft/100209771.html

Софтуер
  • Защо няма да имам Samsung Galaxy 5.0 Свържете се към компютъра 

    Samsung Galaxy Player 5.0 е устройство с Android, което предлага всички функции на Galaxy телефон, с изключение на възможността за осъществяване и получаване на повиквания. Както и при телефон Samsung, можете да свържете Galaxy Player с компютъра и да прехвърляте музика, снимки, видео и други файлов

  • Актуализиране на Microsoft Word 2002

    Ако на компютъра ви е инсталиран Microsoft Word 2002, не е необходимо да посещавате конкретни уебсайтове и да изтегляте и инсталирате файлове, ако искате да актуализирате софтуера. Тъй като Word (и целият пакет за производителност на Office) е приложение на Microsoft, можете да актуализирате всичко

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com