whycomputer.com >> Интернет познания >  >> електронна поща

Каква е разликата между уеб-базирани имейл и клиентски услуги за електронна поща?

Имейлът е важна част от нашия онлайн живот, като проучването на Radicati Group за 2012 г. показва, че съществуват над 3,3 милиарда сметки. Тези акаунти могат да бъдат достъпни чрез уеб поща - където съобщенията се четат в уеб браузър - или специализирани програми, известни като имейл клиенти. Изборът ви на достъп чрез електронна поща или уеб-базирана електронна поща може да повлияе на сигурността и достъпността на имейла ви.

Достъпност
Можете да получите достъп до уеб поща от всяко свързано с интернет устройство, докато можете само да използвате имейл клиент на конкретното устройство, на което е инсталиран клиентският софтуер. Уеб поща, обаче, може да се чете само когато сте онлайн, за разлика от клиентско-базирана електронна поща, която обикновено осигурява офлайн достъп. Също така, клиентите често могат да бъдат настроени да извличат съобщения от пощенски акаунти на Web, като Gmail, Yahoo или Outlook.com, така че можете да четете електронна поща от доставчика на уеб поща в избрания от вас клиент.

Съхранение Космически
Тъй като услугите за електронна поща поддържат имейла ви на сървърите на вашия доставчик на електронна поща, размерът на пощенската ви кутия е ограничен до много място за съхранение, което вашият доставчик ви предоставя. От друга страна, можете да запазите имейла си в собственото си хранилище с клиентска електронна поща. Това може да бъде фактор за бизнес потребителите или тези, които изпращат големи имейли, които може да се наложи да преценят разходите за заплащане на пощенския си доставчик за допълнително пространство срещу закупуване на собствено хранилище.

Интерфейс
Вашата уеб поща интерфейсът изглежда същият, без значение от какъв уеб браузър ви е достъпен, въпреки че някои доставчици предлагат ограничени функции за персонализиране. Клиентите за електронна поща обаче се различават значително по своите възможности и лекота на използване. Това означава, че потребителите на клиентски базирани имейл решения могат да избират програмата, която най-добре отговаря на техните нужди. Например, клиенти като Postbox Express поставят акцент върху простотата, докато продукти като Thunderbird и Outlook осигуряват по-разширени функции за категоризация и сигурност.

Безопасност
Уеб поща елиминира много физически рискове за сигурността сблъскване. Например, има много малък риск за потребителя на електронна поща да бъде откраднат, тъй като самите имейли се съхраняват в защитените съоръжения, използвани от доставчиците на поща. Уеб услугите за електронна поща обаче често са популярни уебсайтове, които създават привлекателна цел за хакери. В допълнение, клиентските решения често предлагат разширени функции за сигурност, като криптиране, а потребителите могат да контролират къде се съхранява физически тяхната поща.

URL:http://bg.whycomputer.com/mail/100209246.html

електронна поща
  • Каква е разликата между ERP и SOA?

    Има много объркване, когато става въпрос за софтуерна терминология. ERP и SOA са много различни, но могат да бъдат използвани в едно и също изречение, когато се отнасят до корпоративни системи, което допринася за объркването. ERP ERP означава Enterprise Resource Planning. Системата за ERP е набо

  • Каква е разликата между OCR и OMR?

    OCR (оптично разпознаване на символи) и OMR (оптично разпознаване на знаци) са специализирани системи, които преобразуват изображения на хартия във формат, който е лесно четим и обработван от компютър. OCR и OMR технологиите се състоят от хардуерни и софтуерни компоненти. Те функционират чрез четене

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com