whycomputer.com >> Интернет познания >  >> железария

Как да програмирате дистанционно управление на DirecTV от Philips

Универсалното дистанционно управление за приемниците на DirecTV на Philips може да бъде програмирано да контролира и телевизора, DVD плейъра и други компоненти, като свежда до минимум претрупването и управлението на няколко дистанционни управления. Докато устройството за дистанционно управление може да бъде програмирано по време на първоначалната ви настройка, загубата на батерията или обновяването до нов телевизор може да изисква препрограмиране на устройството за дистанционно управление. Можете да програмирате устройството за дистанционно управление по два начина, като въведете кодовете за настройка на вашия телевизор или ръчно сканирате чрез кодове.

Програмиране с кодове за настройка

Стъпка 1

Намерете код за настройка за вашия телевизор или друго устройство. Тези кодове могат да бъдат намерени в ръководството за потребителя на DirecTV или на уебсайта на DirecTV. Там ще бъдете помолени да изберете модела на дистанционното управление, намиращ се в горната лява част на устройството за дистанционно управление. След като бъде избран, въведете името на марката и номера на модела на телевизора или друго устройство, което се опитвате да програмирате, на дистанционното управление на Philips DirectTV. Кликнете върху "Търсене", за да намерите правилния код или кодове за вашето устройство.

Стъпка 2

Плъзнете превключвателя за избор на настройка "TV". Ако искате да програмирате друго устройство, като например DVD плейър или система за съраунд звук, изберете позициите "AV1" или "AV2".

Стъпка 3: Включете телевизора или другия

Стъпка 4: Натиснете и задръжте едновременно бутоните "Mute" и "Select", докато зелената светлина под иконата "TV" на дистанционното ви мига. Натиснете два пъти, след което отпуснете бутоните. Ако кодът е въведен правилно, зелената светлина под "TV" на дистанционното ще мига два пъти. Натиснете бутона "Power" на дистанционното управление, докато насочвате устройството за дистанционно управление към вашия телевизор. Ако телевизора се изключи, запишете кода за бъдещи справки. Ако вашият телевизор има няколко изброени кода, може да се наложи да опитате всеки код, докато не намерите този, който работи с конкретния модел. Повторете този процес, като въвеждате нов код в устройството за дистанционно управление всеки път, докато дистанционното управление успешно изключи телевизора. Ако никой от познатите кодове не работи с телевизора ви, може да успеете да потърсите кода.

Търсене на код

Стъпка 1: Включете телевизора или другото устройство бихте искали да управлявате с дистанционното управление Philips DirecTV.

Стъпка 2

Преместете превключвателя на слайда на TV, AV1 или AV2.

Стъпка 3: Натиснете и задръжте "Mute" "и" Избери ", докато зелената светлина под позицията на превключвателя мига два пъти.

Стъпка 4

Въведете кода" 9910 "за търсене на кодове за настройка на спътника," 9911 "за кодове за настройка на телевизора." 9912 "за кодове за VCR или DVD или" 9913 "за кодове за настройка на стерео или съраунд звук.

Стъпка 5

Насочете дистанционното към телевизора или устройството, което се опитвате да програмирате, и натиснете бутона" Бутон “Нагоре” бавно и многократно, докато устройството се изключи. Спрете да натискате бутона "Канал нагоре" веднага след изключването на телевизора или устройството и натиснете бутона "Избор", за да заключите кода в дистанционното.

Проверете кода, като натиснете и освободите бутоните "Mute" и "Select" и въведете кода "990". За да видите първата цифра в кода си, натиснете и задръжте бутона "1". Устройството за дистанционно управление ще мига няколко пъти; тези светкавици ще отчетат първия номер на кода за настройка на устройството ви. Повторете този процес, като натиснете и задържите цифрите 2-5 на дистанционното управление, за да извикате съответния номер, свързан с кода за настройка на устройството.

Съвет

След като LED светлината на дистанционното ви мига три пъти, вие сте чрез всички възможни дистанционни кодове и дистанционното няма да може да бъде програмирано да работи с вашето устройство.


URL:http://bg.whycomputer.com/hardware/100210483.html

железария
  • Как да заменим S10 високоговорителите 

    Пикапът Chevrolet S10 е основна част от пазара на леки камиони в продължение на много години. S10 обикновено е оборудван със стерео и два чифта високоговорители - един чифт в таблото и другият в задните страни на кабината. Ако съществуващите високоговорители не работят, поради неизправност или възра

  • Как да програмирате ключа на Grand Cherokee 

    Повечето Jeep Grand Cherokees сега идват с функция, известна като Sentry Key Immobilizer System (SKIS). Тази функция изпраща сигнал към чипа, вграден в ключа на колата, който е за удостоверяване и активиране на вашия двигател. Вашият Grand Cherokee идва с два предварително програмирани ключа, но се

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com