whycomputer.com >> Интернет познания >  >> железария

Можете ли да конвертирате цифрово аудио към RCA?

RCA аудио кабелите са тези червени и бели (или понякога черни) кабели, които използвате за свързване на DVD плейъра към вашия телевизор, например; или вашият CD плейър към вашия аудио приемник.

Характеристики RCA аудио кабелите са предназначени за предаване на аналогови аудио сигнали от една среда в друга. Тези кабели не са предназначени за предаване на цифрови сигнали. Но можете да конвертирате цифрови аудио сигнали в RCA с подходящо оборудване.

Оборудване

За да конвертирате цифров аудио сигнал в RCA (аналогов) сигнал, можете да използвате “цифров към аудио конвертор”.

Цифров към аудио конвертор е малка кутия или адаптер, който създава възпроизвеждане на вашия цифров аудио сигнал в аналогова форма. По подобен начин е подобно на цифрово-аналоговия конвертор, който може да използвате на телевизора от прехода към изцяло цифрова телевизия.

Други кабели

Както коаксиалните цифрови кабели, така и оптичните цифрови кабели използва се за предаване на цифрови аудио сигнали от цифрово устройство, като например CD плейър, на друго медийно устройство.

Свързване

Цифровият изход от цифровото устройство на източника отива към цифровия вход на цифрово към аудио конвертор. Включете единия край на вашите RCA аудио кабели (червените и белите кабели) в изходите на адаптера; включете другия край на вашите RCA аудио кабели в аналоговото приемащо устройство.


URL:http://bg.whycomputer.com/hardware/100202269.html

железария
  • Как да инсталирате уеб камера без CD 

    Някои уеб камери са plug-in-play и не изискват инсталация, но многобройни модели изискват инсталирането на драйвери на компютъра. Ако нямате инсталационния компактдиск, драйверите обикновено се намират на уеб сайта на производителя на уеб камерата. Драйверите, изтеглени от уебсайта на производителя,

  • Как да сканирате твърд диск за грешки

    Компютърните твърди дискове понякога могат да имат грешки при нормално използване или с пропуски в захранването. Тези грешки могат лесно да бъдат отстранени, след като бъдат открити. Въпреки че може да изглежда като трудна задача, търсенето на грешки в твърдия диск на компютъра всъщност е много прос

  • Как да определим размера на порта на кутия за високоговорители 

    Кабината на високоговорителите или кутията за високоговорители могат да подобрят ниските честоти на високоговорителите, ако са правилно оразмерени и построени. Производителите на говорители ще предоставят необходимата информация в ръководството на собственика, за да създадат такава кутия. Портът на

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com