whycomputer.com >> Интернет познания >  >> печатар

Как да възстановите грешката на фюзера на Xerox N2125

Монтажът на Xerox N2125 трябва да се смени след всеки 200 000 импресии на страници. Ако вашият печат е с голямо търсене, вашият уред за термична обработка може да има по-кратък живот. Когато N2125 показва грешка на фюзера и възстановяването на захранването на принтера не я изчиства, сменете модула на фюзера. Поръчайте нов монтаж на фюзер директно от Xerox за правилното прилягане.

Изключете принтера и извадете захранващия кабел от стенния контакт. Изчакайте поне един час за охлаждане на модула на фюзера и другите вътрешни компоненти.

Отворете задния капак на принтера. Стиснете двата езика, разположени в горния ляв ъгъл на задния капак, след това издърпайте капака от тялото на принтера. Ако принтерът ви не е снабден с модул за двустранен печат, пропуснете тази стъпка.

Отстранете двата винта на всеки край на фюзера. Винтовете са достатъчно големи, за да се свалят на ръка. Хванете оранжевите фиксатори на фюзера и го издърпайте направо от принтера. Подравнете новия фюзер и го плъзнете на мястото, където сте извадили стария.

Сменете винтовете на всеки край на фюзера. Завъртете винтовете на ръка, докато се затегнат. Плъзнете модула за двустранен печат обратно на мястото си, като го натиснете в слота, докато се застопори.

Натиснете обратно задния капак на място, докато се заключи. Включете захранващия кабел в стенния контакт и включете принтера
URL:http://bg.whycomputer.com/Printer/100219505.html

печатар
  • Как да изчистите буфера за печат на HP Laserjet 1200 

    LaserJet 1200 на Hewlett Packard е мрежов лазерен принтер, съвместим с Windows 98, NT, 2000 и XP. Тя има 8 MB вътрешна памет, тава за хартия с 250 листа и може да отпечата 15 страници в минута при 1200 точки на инч (dpi). LaserJet 1200 може да създаде проблеми с комуникацията с компютъра, което оста

  • Как да заредите електрически телбод от Swingline 67 

    Електрическият телбод Swingline 67 се зарежда лесно и притежава пълна лента със стандартни скоби. Swingline 67 може да закрепва купчина от до 25 листа хартия за принтер с обикновена ширина. Той също така включва регулируем манометър, който да се адаптира, ако трябва да подредите различни видове харт

  • Как да дарявате пишеща машина 

    Вашата ръчна пишеща машина може да е била ценна собственост преди десетилетия, но събирането на прах в задната част на вашия гардероб не е най-доброто място за него. Неговата технология е остаряла, но това не означава, че трябва да го изпратите на бордюра. Местните организации и тези в чужбина могат

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com