whycomputer.com >> Интернет познания >  >> печатар

Как да проверите драйверите на принтера

Отстраняването на проблеми с принтера може да започне с проверка на драйверите! Научете как да поправите печатни грешки с тези видео инструкции.


URL:http://bg.whycomputer.com/Printer/100213469.html

печатар
  • Как да отпечатвате на бележки

    Написаните на ръка бележки са специални, но отнема време и умори за адресиране на картички до голям брой хора. Тази задача може да бъде още по-вълнуваща за тези, които не могат да пишат с измислени шрифтове. За щастие е възможно да печатате бележки на компютър с програма за редактиране на текст, кат

  • Как да върнем дефектна касета на HP 

    Връщане на касета Всяка касета с принтер на HP се доставя с формуляр за сервизна информация, затворен в неговата опаковка. Преди да върнете дефектен принтер, първо се уверете, че касетата е покрита от гаранцията на HP, и след това попълнете информационния формуляр. Ако вече нямате формуляра за инфо

  • Как да създадете виртуален порт за USB принтер 

    Принтерите са били свързани към компютър чрез паралелен кабел на принтера. С развитието на технологията повечето принтери започват да използват USB кабел за свързване с компютъра. Компютрите сега създават виртуални принтерни портове, които приличат на стари COM портове. Това позволява на USB принтер

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com