whycomputer.com >> Интернет познания >  >> печатар

Какво означава Bluetooth Включено Средно?

Частната търговска асоциация Bluetooth Special Interest Group (SIG) регистрира името и логото на Bluetooth през 1998 г. SIG обедини световните лидери в областта на телекомуникациите, мрежите, изчислителната техника, индустриалната автоматизация и автомобилната индустрия. Първоначално присвоено като кодово име на проекта, Bluetooth в крайна сметка остава.

Bluetooth Име

Думата [Bluetooth] (https://itstillworks.com/13579495/what-is-bluetooth) "е произлязъл от датския крал на 10-ти век Харалд Блотан, вероятно наричан Харолд Bluetooth в английския превод на името му, според Solware. Крал Харалд стана известен с влиятелното си обединение на скандинавската Европа. Bluetooth SIG прие псевдонима, защото Bluetooth технологията, предназначена да обедини множество комуникационни индустрии, беше разработена за първи път в Скандинавия.

Bluetooth технологията

Bluetooth технологията опростява и комбинира множество форми на безжична комуникация в един безопасен ниска мощност и достъпна радиочестота с къса дължина на вълната, достъпна за потребителите по целия свят. Първоначално Bluetooth имаше за цел да намали броя на компютрите, принтерите, мишките и мониторите на кабелите в домакинствата. Bluetooth чипът замества тези кабели, като предава същите данни на специална честота на приемащ чип в компютър, клетъчен телефон, принтер или друго комуникационно устройство.

Bluetooth е включен

Bluetooth работи гъвкаво чрез безжична мрежа къс обхват. Всъщност Bluetooth устройството, оборудвано с Bluetooth приемник, може да свърже, комуникира и сподели с до седем близки Bluetooth устройства. Тази способност за обмен на информация е станала известна като "bluejacking"
URL:http://bg.whycomputer.com/Printer/100204653.html

печатар
  • Как да добавите хартия към машина за добавяне 

    Много фирми използват добавящи машини (известни също като десет ключа или печатащи калкулатори, според Kegcoat.com), за да изчисляват общите суми. Добавянето на машини предоставя на потребителя разпечатка, която подробно описва изчисленията. Това е полезно за преброяване на касов апарат след смяна,

  • Как да печатаме на ролка хартия 

    Много висококачествени мастилено-струйни принтери включват опция за печат върху ролка. Отпечатването на ролка хартия е полезно, ако планирате да отпечатате много дълъг документ или голям плакат. Тъй като размерът на всеки печат на ролковата хартия е различен, трябва да зададете ръчно размера на харт

  • Как да свържете Wi-Fi на Canon MX860

    За да комуникирате с Canon Pixma MX860 през Wi-Fi връзка, трябва да предоставите на Canon Pixma информацията, от която се нуждаете, за да влезете в безжичната мрежа, след това инсталирайте драйвера на устройството за принтера на компютъра. За разлика от много други безжични принтери, не можете да св

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com