whycomputer.com >> Интернет познания >  >> телефон

Как да Hard Reset LG800G, когато няма да включите

Телефон LG800G, който отказва да се включи, може да се възстанови, ако можете да стартирате устройството и да извършите хардуерно нулиране. Твърдите нули, известни също като фабрични нулирания, са последен метод за възстановяване на мобилен телефон, който е в неработещо или проблемно оперативно състояние. LG800G трябва да бъде включен, за да активирате командата за твърдо нулиране; премахването на възможно най-много неща, които биха могли да спрат включването на телефона, може да помогне за връщането на телефона в състояние, в което можете да го рестартирате.

Стъпка 1: Изтеглете задния корпус на LG800G натискане на устната около камерата и натискане към долната част на телефона, докато капакът се разхлаби и можете да го повдигнете.

Стъпка 2: Извадете батерията, като я извадите от долния край до изложи слота за SIM карта и слота за microSD карта.

Стъпка 3

Плъзнете SIM картата от слота на SIM картата на телефона, извадете microSD картата, ако е инсталирана, поставете батерията и я плъзнете назад

Стъпка 4: Включете USB зарядното устройство в телефона и свържете зарядното устройство към активен контакт.

Стъпка 5: Натиснете и задръжте за включване за около 30 секунди до минута, за да накара батерията да се рестартира. Ако телефонът се включи и работи правилно в този момент, преминете към стъпка 12.

Стъпка 6

Натиснете иконата "Меню" в долния десен капак на главния екран, след като телефонът е зареден. Стъпка 7

Докоснете "Настройки", докоснете опцията "Телефон", след което изберете опцията "Нулиране на настройки".

Стъпка 8

Изберете "Главно нулиране" от

Стъпка 9

Натиснете опцията "Да", когато телефонът ви подкани с напомнянето "Всички настройки ще бъдат нулирани."

Стъпка 10

Въведете 4-цифрен код за защита и след това натиснете "OK". Ако никога не сте задали код за защита, по подразбиране телефонът е "0000" или "1234".

Стъпка 11

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на възстановяване на фабричните настройки.

Стъпка 12

Захранване на телефона, след като телефонът завърши процеса на рестартиране.

Стъпка 13: Плъзнете задния панел отново от устройството и извадете батерията.

Step 14

Поставете отново SIM картата и поставете отново microSD картата, ако преди това сте я инсталирали.

Плъзнете задния капак обратно на телефона и включете телефона.

Съвет - телефонът може да има проблем със захранването, ако не показва съобщение за зареждане, когато е включено в зарядното устройство и е изключено или отказва да се включи дори след като сте извадили microSD картата и SIM картата. Ако телефонът има проблем с захранването или зареждането, той се нуждае от ремонт на хардуер, който вероятно ще струва повече от смяна на телефона.

Предупреждение

Твърдото нулиране изтрива всички данни, съхранени в телефона.

Елементи, от които се нуждаете

USB зарядно устройство


URL:http://bg.whycomputer.com/Phone/100211923.html

телефон
  • Как да подслушваме телефонните разговори 

    Слушането в телефонния разговор на друг човек може да е по-лесно, отколкото си мислите, но при определени обстоятелства може да е и незаконно. Ако сте склонни да рискувате да разяждате приятели или членове на семейството, има лесни начини да наблюдавате телефонните им разговори. Стъпка 1 Вземете

  • Как да спрете да получавате съобщения от верижен текст

    Верижните текстови съобщения са подобни на спам имейли, които се случват от години. Но докато повечето спам имейли и верижни текстови съобщения ви обещават любов или късмет за препращане, някои текстови съобщения ви казват, че ако не направите това, което ви казва да направите, ще умрете. Прехвърлян

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com