whycomputer.com >> Интернет познания >  >> телефон

Активиране на SIM за Sprint

Потребителите на мобилни устройства Sprint имат възможността да активират своите SIM карти, за да могат техните мобилни телефони да работят правилно. SIM картата съхранява важна информация за мобилен телефон, като например данните за плащане. Въпреки че новите телефони могат да идват със СИМ-карта, активирайте я самостоятелно, ако закупите отделна SIM карта.

Стъпка 1
Запишете серийния номер на вашата SIM карта; намерите тези данни в долната част на самата SIM карта. Обърнете внимание, че вашият мрежов доставчик може да иска да знае тази информация, за да активира вашата карта. За да направите това, извадете батерията на телефона и поставете картата на мястото й до батерията.
Включете мобилния телефон. След това натиснете "* 2", за да се свържете със Sprint. Това ви позволява да говорите със служител след натискане на необходимите подкани. Когато представителят на Sprint ви уведоми, че процесът на активиране на SIM картата е завършен, прекратете обаждането си.

URL:http://bg.whycomputer.com/Phone/100205001.html

телефон
  • Как действа SIM картата?

    Въведение SIM картите са най-важната част от мобилен телефон, който работи в GSM мрежа. Те позволяват на телефона да получава сигнал от мобилна телефонна компания. Много хора, които имат телефони, които приемат SIM карти, намират за изключително лесно да разменят SIM картата си с нова SIM карта, ко

  • Как да поправите отхвърлена SIM карта

    SIM картата в мобилен телефон или смартфон е малка пластмасова карта с кръгове. Тази карта съдържа информацията за потребителския акаунт, която позволява на мрежата от услуги на мобилния телефон да намира и да се свърже с телефона. Той също така съдържа указателя на потребителя и други съхранени дан

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com