whycomputer.com >> Интернет познания >  >> мрежа

Как мога да стартирам от SATA външен твърд диск?

eSATA връзката позволява на външни твърди дискове да се свързват със същите 6.0 гигабита в секунда (Gbps) или 3.0 Gbps скорости като вътрешни SATA 6 и 3 връзки. Това позволява на външните устройства да работят също толкова ефективно, колкото и вътрешните устройства за достъп до данни и, в някои случаи, зареждане на компютъра. Не всички BIOS поддържа зареждане от eSATA устройства, но за тези, които имат това, имате възможност бързо да променяте зареждащите дискове, за да стартирате различни операционни системи или помощни програми за зареждане, без да се налага да разкривате компютъра си.

Boot Menu

Стъпка 1: Включете или рестартирайте компютъра.

Стъпка 2: Натиснете неколкократно "F10" или "Esc", когато за пръв път видите логото на производителя на екрана. Компютърът може да използва различно натискане на клавиш или въобще да не поддържа меню за стартиране. Ако системата ви го поддържа, накратко трябва да се появи съобщение, посочващо подходящата клавишна комбинация за достъп до менюто за стартиране. Ако системата ви не поддържа меню за стартиране, можете да конфигурирате BIOS да се стартира от поддържан eSATA порт.

Използвайте клавишите със стрелки, за да осветите външния твърд диск на eSATA от менюто за стартиране и натиснете "Enter". Ако eSATA устройството не е в списъка, системата може да не поддържа зареждането от eSATA.

Конфигурация на BIOS

Стъпка 1: Включете или рестартирайте компютъра.

Step 2

Натиснете бутона "F2" или "Del" многократно, когато се появи логото на производителя. Ако компютърът ви използва различна комбинация от клавиши, погледнете на екрана съобщение, посочващо подходящата клавишна комбинация, за да влезете в BIOS или Setup. Когато успешно въведете клавишната комбинация, обикновено се появява съобщение, в което се посочва „Въвеждане на настройка“ или нещо подобно.

Стъпка 3

Използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате в менюто и намерете настройка за зареждане ред или последователност. Това може да е под специален раздел Boot menu, но местоположението му варира в зависимост от производителите и версиите на BIOS. Ако имате проблеми с намирането му, направете справка в ръководството за употреба на вашия компютър.

Стъпка 4

Преместете опцията "eSATA" в горната част на списъка. Това може да доведе до подчертаване на "Boot Order", като натиснете "Enter" и изберете "eSATA" от първата позиция, или можете да използвате "Page Up", за да преместите eSata в списъка. Тази процедура варира в различните версии на BIOS, но инструкциите обикновено се появяват от дясната страна на екрана.

Натиснете "F10", за да излезете и да запишете вашите настройки. Ако към порта за eSATA е свързано устройство за зареждане, вашият компютър ще се стартира автоматично от него. Ако не е свързано стартиращо устройство, компютърът се опитва да зареди от следващия наличен източник, като SATA или оптично устройство.


URL:http://bg.whycomputer.com/Network/100208592.html

мрежа
  • Как да видите в реално време Street View на моята къща 

    Може да сте чули историята на жената, която се е развела със съпруга си, след като е разпознала колата си в изображението на Google Street View на къщата на друга жена. Или може би сте видели снимките на мъжа, облегнат на верандата си, насочвайки пушка към колата на Google. Ако се надявате да следит

  • Как да накарате DLNA да работи на LG DVD Player

    LG Blu-Ray плейър, който е Digital Living Network Applicance или DLNA, може да възпроизвежда филми, които се съхраняват на вашия компютър или на мрежово устройство за съхранение на данни. допълнение към възпроизвеждане на DVD и Blu-Ray дискове. Можете да преглеждате, избирате и контролирате възпроиз

  • Как да отстранявате безжични слушалки Logitech 

    Безжичните слушалки на Logitech с микрофони са предназначени за компютърна телефония и игри за Voice Over Internet Protocol (VOIP). Предимството на безжичните слушалки в телефонията е, че можете да се движите из стаята и да продължите разговора. Проблеми с безжичните слушалки Logitech могат да включ

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com