whycomputer.com >> Интернет познания >  >> средства

Как да копирате и поставите в WoW

Ако сте запален играч на "World of Warcraft", вероятно сте попаднали на неща, написани в чата за търговия или гилдия, които бихте искали да копирате и запазите, за да публикувате другаде. Може дори да сте намерили информация онлайн, която бихте искали да копирате и поставите на приятелите си в WoW. За съжаление, осветяването и копирането на текст ръчно чрез щракване с десен бутон на мишката и избиране на опцията "Копиране" не работи в "World of Warcraft". Ако използвате тази опция за текст извън играта, няма да можете да го поставите във всеки игрален канал. Има обаче опция за копиране и поставяне, която ще работи с механиката на играта и няма нужда да изтегляте игрален модул, за да го използвате.

Маркирайте текста, който искате да копирате, като задържите натиснат ляв бутон на мишката и прелистване над него.

Задръжте натиснат клавиша “Ctrl” на клавиатурата и “C” едновременно. Това автоматично ще копира маркирания текст. Ако използвате Mac, задръжте клавиша "Apple" и изберете "C.".

Поставете текста, като задържите клавиша "Ctrl" на клавиатурата си и натиснете "V." Ако използвате Mac, задръжте клавиша "Apple" и изберете "S."

Съвети

Има ограничение за количеството знаци, които можете да публикувате в WoW канали и по време на игра поща. Ако имате голямо количество текст за копиране и прехвърляне в канал за игра, не забравяйте да го копирате в малки раздели
URL:http://bg.whycomputer.com/Media/100215041.html

средства
  • Как да играем Wii с DirecTV 

      Елементи, от които се нуждаете Телевизор с композитни входове (червени, бели и жълти конектори) Комбиниран кабел на DirecTV < Wii композитен кабел Свързването на Nintendo Wii към телевизионната система може да се окаже трудно, ако имате система за DIRECTV. Освен ако вашият телевизор и

  • Как да конвертирате цветни слайдове в Digital

    артикули, които ще ви трябват Цветови слайдове Скенер за слайдове Цветните слайдове идват често от цветни фотоапарати. След това негативните филми се нарязват на диапозитиви и се използват със слайд проектор. Въпреки това, с намаляването на филма в неподвижните камери и увеличаването на

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com