whycomputer.com >> Интернет познания >  >> интернет

Как да получите стойността на квадратчето за отметка в JSP

Кодът на JSP, известен още като Java Server Pages, е скриптов език на клиента, който предоставя отговори на действия на уеб страници. Когато в маркирането е включено квадратче за отметка, JSP скрипт може да определи стойността, свързана с квадратчето за отметка - текстът, който е отдясно на квадратчето за отметка. Действителният код на JSP за извличане на квадратчето за отметка отнема само няколко реда код и може да бъде добавен към кода за маркиране на HTML във вашата уеб страница.

Отворете HTML страницата, която съдържа квадратчето ви за отметка.

Поставете курсора на мишката върху реда непосредствено след етикета за затваряне на формуляра - „& lt; /form & gt;“

Въведете идентификатора на JSP скрипта - "& lt;%" - използван за означаване на началото на JSP скрипта. Напишете го в началото на следващия ред на файла.

Въведете, започвайки от следващия ред във файла, код, който ще съхрани стойността на квадратчето за отметка в низходяща променлива с име "checkboxvalue". Използвайте командата "request.getParameterValues". Посочете аргумента на метода getParameterValue, за да бъде стойността на „името“, зададено в израза „& lt; входен тип & gt;“ във вашата отметка в квадратчето за отметка в HTML. ;

if (checkboxvalue.length & gt; 0) {out.println ("Стойността на първото квадратче за отметка е"); out.println (checkboxvalue);

}

В този код стойността в маркера за маркиране на HTML полето с името "firstCheckBox" се съхранява в низходяща променлива с име "checkboxvalue", ако изявлението if проверява дали броят на символите в checkboxvalue "е по-голямо от 0, за да провери дали е зададена стойност в квадратчето за отметка в HTML квадратчето.

За този пример отметката JSP е зададена с HTML кода за маркиране:

& lt; input type = "checkbox" name = "firstCheckBox" value = "Visa Card" & gt; Заредете своята виза & lt; BR & gt;

В това извлечение компонентът с квадратче за отметка получава име на променливата "firstCheckBox", която има стойността (текстов низ) "Visa Card".

Напишете, започвайки от следващия ред на файла, идентификаторът на JSP скрипта, използван за обозначаване на края на JSP скрипта - "% & gt;" - за да затворите кода.

Запазете HTML файла и качете запазената версия на уебсайта си. Придвижете се до страницата и поставете отметка в квадратчето на страницата, след което кликнете върху бутона "Изпращане". На линията ще се покаже съобщението "Поле за отметка Стойност на първото квадратче: Visa Card"
URL:http://bg.whycomputer.com/Internet/100219558.html

интернет
  • Как да направим своя уеб екран Smaller

    Приплъзване на мишката може да направи прозореца на уеб браузъра по-голям от обичайното или да направи целия текст и изображенията в браузъра ви неприятно големи. Ако случайно сте увеличили в браузъра си или сте в режим на цял екран, можете да го върнете към нормалното само с няколко бързи кликвания

  • Как да вземете клип от видеоклип в YouTube и да го запишете в Tumblr 

    Видеоклип в YouTube може да добави мощно съобщение към блога ви в Tumblr, когато показвате правилното съдържание в определен период от време. Работете с началното и крайното време на клипа, за да вмъкнете това, което ви трябва. Всеки видеоклип идва с уникален идентификатор, който е включен в HTML ко

  • Какво означава HTTP.1.1 Не е налично? 

    HTTP означава Hypertext Transfer Protocol (Протокол за трансфер на хипертекст). Когато на екрана на компютъра се появи нещо като HTTP.1.1 Service Unavailable, то е известно като HTTP код за състояние. Има много различни кодове за състоянието, всеки със свой специфичен номер и съответстващо им значен

Интернет познания © http://bg.whycomputer.com